vzw ROOTS vzw ROOTS

Algemeen:

Contactbubbels van maximum 50 personen. (vaste groepen)

Een goed contactlogboek ziet er als volgt uit: Een overzicht van de deelnemers per bubbel. Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden. bv. wegloper uit bepaalde bubbel, begeleider die moet invallen voor een zieke begeleider, contact met externen i.f.v. activiteiten, leveringen...

Als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden. Het geeft aan hoe elke bubbel zich verhoudt t.a.v. de andere bubbels.

Bv.: er wordt op verschillende plekken gegeten of in verschillende shiften in dezelfde ruimte (mits ontsmetting), de animatorenvergadering ’s avonds brengt animatoren uit verschillende bubbels samen daarbij worden regels rond social distancing enz. gewaarborgd, de jeugddienst/poetsploeg/keukenploeg werkt op deze manier t.a.v. de bubbels.

Zorg voor volgende administratie:

*Aanwezigheidsregisters, medische fiches (met eventueel de toestemming tot deelname door ouders en/of huisarts)

*Contactlogboeken die de contacten tussen deelnemers met externen weergeeft.

*Informeer deelnemers en hun ouders over het belang van het bijhouden en doorgeven van gegevens en contactlogboeken. Zo kan je veel makkelijker besmette deelnemers tracen.

Better be safe then sorry!

Breid de EHBO uit met volgende zaken: >MUST HAVES: handschoenen, alcoholgel, koortsthermometer + ontsmettingsmiddel, mondmaskers (hier wegwerp) steeds 1 voor de zieke en 1 voor de verzorger

AAN TE RADEN: face shields (aan te raden bij +12) contactloze thermometer, afzonderlijke EHBO koffers per contactbubbel

Voorzie een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte.

bekijk vooraf hoe je het gebouw zal gebruiken, indelen en denk hierbij ook aan een quarantaine ruimte.

Ga hierover in gesprek met de stad of eigenaar van je terrein.

Activiteiten zonder overnachting:

De begeleiders maken bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel omkadering inclusief). Voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv speelpleinwerking) blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden.

Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen. >Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken.

Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je kamp/activiteit kan dus uit meerdere bubbels van maximum 50 personen bestaan. Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,... Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.

Kinderen onder 12 jaar zijn minder een bron van besmetting en zijn minder vatbaar voor het virus. Kinderen en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar vormen een groter gevaar voor besmetting. Bubbels hoeven geen rekening te houden met deze leeftijdsgrens, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12.

Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers.

Activiteiten

Zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.

Zwemmen in openlucht kan, maar zorg bij gebruik van omkleedruimtes en onderweg voor het bewaken van de geldende regels.

Pas je programma van activiteiten in de mate van het mogelijke aan om zoveel mogelijk in de openlucht te doen en informeer ouders en deelnemers hiervan zodat ze zich hierop kunnen voorbereiden.

De maximale capaciteit van terrein, infrastructuur en locatie wordt ingezet.

Hoe sanitaire ruimtes, buitenruimte, enz. verdeeld kunnen worden én hoe deze visueel duidelijk gemerkt kunnen worden (zie ook hierboven).

Noodprocedure en permanentiesysteem

Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure. >Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.

Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen waar nodig.

Communicatie

Voor, tijdens en na je aanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk.

Zorg dat iedere deelnemer de regels kent om deel te nemen aan de activiteit. Zorg voor voldoende begeleiders.

Welke activiteiten mag je doen?

Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. Uitstappen kunnen maar dan moet je erop voorzien zijn dat je met anderen in contact kan komen. Ga je op uitstap naar een plek waar veel andere mensen zijn?

Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact, insmeren of schminken zijn af te raden.

Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Bouw genoeg rust in het programma in.

Vergeet niet dat je ons kan contacteren bij vragen!

Meer info: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://ambrassade.be/files/attachments/.2954/COM_20200522_zomerplan_dagaanbod_en_speelpleinen_DEF.pdf