vzw ROOTS vzw ROOTS

(Lid-)verenigingen die gelegen zijn in het district Antwerpen (postcode's: 2000, 2018, 2020, 2030, 2050, en 2060) kunnen deelnemen aan Burgerbegroting.

Het district Antwerpen geeft jaarlijks haar inwoners de kans om over 10% van haar budget te beslissen (dat is zo'n 1,4 miljoen euro). Inwoners en verenigingen krijgen de kans projecten in te dienen en inwoners beslissen dan ook welke projecten geld krijgen.

Eerst kiezen de bewoners de 12 belangrijkste thema’s, vervolgens verdelen de bewoners het geld over de thema’s, en daarna mag iedereen zijn projecten indienen ( Je kan vanaf 1 april projecten indienen via doemee.burgerbegroting.be. De deadline is zondag 17 mei om 23.59 uur.).

Tijdens deze vorming/coaching leggen wij uit hoe je een dossier indient, en waar je op moet letten om de ontvankelijkheid van je dossier te verzekeren.

Kom langs en pitch je idee en wij zullen samen met u organisatie dit verder uitwerken! Vul het formulier in en wij nemen snel contact op!