vzw ROOTS vzw ROOTS

Sinds 25 mei 2018 ging in Europa de nieuwe privacy-wetgeving van start. Deze wet legt nieuwe en meer uitgebreide wettelijke verplichtingen op voor organisatiesom persoonsgegevens van leden, vrijwilligers, stafleden, sollicitanten, samenwerkingspartners te beschermen.

Deze wetgeving heeft invloed op de manier waarop verenigingen met gegevens omgaan.

Heel wat vrijwilligersorganisaties houden gegevens van hun vrijwilligers bij:

  • om de werking in goede banen te leiden,
  • om vrijwilligers op de hoogte te kunnen houden,
  • om hen te bedanken, een gelukkige verjaardag te wensen,
  • om vergoedingen of verzekeringen voor vrijwilligers te beheren,
  • en misschien ook wel om jaarlijkse cijfers te trekken van de vrijwilligerswerking.

Al deze handelingen vallen onder de regelgeving van GDPR, want van zodra je persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt, heb je impact op de privacy van je vrijwilligers.

Wil jij hierover een coaching of vorming vul dan het formulier in wij geven graag mee waar je dringend werk van moet maken!