vzw ROOTS vzw ROOTS

Inspiratiedag: Breed jeugdwerk op 17 maart 2023 van 9u tem 17.30 uur (Antwerpen)

Roots ondersteunt al jaren initiatieven met een divers aanbod die een zeer divers publiek aantrekken. Deze initiatieven worden nog vaak als ‘nieuw’ beschouwd en worden omschreven als zelforganisaties, burgerinitiatieven, enz..

Deze verschillende definities dekken al lang de lading niet meer. Veel van deze initiatieven bestaan al jaren maar worden nog steeds niet altijd volledig (h)erkend omdat ze niet helemaal passen binnen de huidige kaders van het jeugdwerk.

Een zoektocht naar een gedragen en herkenbare omschrijving van deze jeugdwerkinitiatieven drong zich dan ook op.   Samen met onze lidverenigingen zijn we op zoek gegaan naar de kenmerken die zo typerend zijn voor hun werking en naar een beschrijvende term waarbinnen ze zich wel thuis voelen.

Het werd een boeiende oefening dat resulteerde in en nieuw verhaal, een inspirerend verhaal, een breed jeugdwerkverhaal.  

Op 17 maart organiseert Roots een gratis inspiratiedag rond het breed jeugdwerkverhaal. Wil jij weten wat dit verhaal inhoudt? Heb je zin om je te laten inspireren noteer dan alvast deze datum in je agenda en schrijf je in via onderstaand formulier.

Wat kan je verwachten?

 • Voormiddag:
  • Je kan deelnemen aan interessante inspiratiesessies
 • Namiddag:
  • Je kan luisteren naar keynotesprekers en boeiende panelgesprekken.

Volgende sprekers en workshopgevers hebben alvast toegezegd om deel te nemen :

 • Nozizwe Dube (voormalig voorzitter Vlaamse jeugdraad/ Europeaan van het jaar 2017)
 • Ilyas Mouani (voorzitter Brusselse jeugdraad)
 • Naomi Izabela (Voorzitter Antwerpse jeugdraad)
 • Mubarak Masae (vertegenwoordiger Gentse jeugdraad)
 • Prof. Dr. Stijn Oosterlynck (professor stedelijke sociologie Universiteit Antwerpen)
 • Els De Ceuster (Lector-onderzoeker bachelor sociaal werk)
 • Dr. Filip Coussée (vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek)
 • Zakayo Wandoloh (expert participatie en jeugd)
 • Artemis Kubala (voorzitter Levl participatie organisatie Vlaanderen)
 • Kris De Visscher (Expert Jeugdwerk/participatie)
 • Fatih Atkin De vos (graffiti vzw gent)
 • Don Pandzou (Auteur & jeugd(werk)expert)
 • Samir El Morabit (Coördinator Samen op straat)
 • Filip Balthau (Algemeen Coördinator JES Antwerpen)
 • Hannes Anaf (parlementslid, lid commissie jeugd/cultuur en media)
 • Jeremie Vaneeckhout (parlementslid, lid commissie jeugd/cultuur en media)
 • Steven Coenegrachts (parelementslid, lid commissie jeugd/cultuur en media)
 • Ilse Hackethal (Directeur SAAMO)
 • Fatima Laoukili (Doctoraatsstudent departement sociologie & onderwijsassistent UAntwerpen)
 • Nigel williams (cabaretier)

Voor wie?

Jeugdwerkers, coördinatoren, beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die met jongeren werkt en geïnteresseerd is in dit thema, is van harte welkom.

Kostprijs?

De inspiratiedag is volledig gratis (inclusief lunch)

Inspiratiesessies:

 • Inspiratiesessie 1 : Een kijk op het jeugdwerk door een academische bril.

Een interessante sessie onder leiding van Fatima Laoukili (Doctoraatsstudent departement sociologie & onderwijsassistent UAntwerpen). Tijdens de sessie lichten we kort enkele brede bevinden toe uit een surveyanalyse, waarbij we inzoomen op etnisch-culturele diversiteit in middenveldorganisaties in Vlaanderen. Vervolgens bouwen we verder op inzichten uit een casestudy omtrent jongeren met een migratieachtergrond actief in het middenveld.

 • Inspiratiesessie 2: Politiserend werken en outreachend jeugdwerk.

Tijdens deze sessie gaan Samir El Morabit (Algemeen Coördinator Samen Op Straat) en Filip Balthau (Algemeen coördinator JES Antwerpen) dieper in op het politiserend werken. Hoe pak je dit aan en waarom is dit zo belangrijk. Daarnaast gaan we aan de hand van voorbeelden de fundamenten van het outreachend werken bespreken en hoe dit in de praktijk kan geïmplementeerd worden in verschillende wijken.

 • Inspiratiesessie 3: Diversiteit in het jeugdwerk/intersectionaliteit

Samen met Kris De Visscher en Abdou (Roots) gaan we een kijkje nemen naar ‘de Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk’. Tijdens deze sessie staan we stil bij de term diversiteit en hoe dit vroeger werd ingevuld. We staan stil bij volgende vragen: Hoe staan we ervoor en welke stappen zijn er al concreet gezet? Wat zijn de stappen die we nog moeten zetten? Wat is de rol van de jeugdwerker, sector, jeugddienst, beleidsmaker?

 • Inspiratiesessie 4: Gelijk spel! Een glazen plafond!

Een inspiratiesessie onder leiding van Zakayo Wandoloh (Expert participatie en jeugd) waarin we aan de hand van concrete voorbeelden bespreken hoe zelforganisaites, burgerinitiatieven en nieuwe jeugdwerkvormen moeilijkheden ervaren om hun werking uit te bouwen. Hoe creëren we een gelijk speelveld?

Locatie?

DE STUDIO

Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen