vzw ROOTS vzw ROOTS

Samen sterk!

Meer dan 100 organisaties zijn reeds lid geworden van Roots vzw!

Onze leden bestaan veel meer uit hybride werkingen die een stem verdienen en een volwaardige plaats moeten krijgen. Dankzij jouw lidmaatschap versterken wij die stem die vandaag te weinig meetelt en doorweegt op het beleid.

Je kan lid worden van onze denktank ‘De ronde tafel’. Als lid van onze denktank geef je rechtstreeks advies aan Roots en leer je verschillende organisaties kennen.

Wat doen wij voor u?

  • Wij ondersteunen onze lidverenigingen op maat. Wij helpen onze leden met het uitstippelen van een groeitraject op korte, middellange en lange termijn.
  • Wij voorzien op jaarlijks basis verschillende workshops en vormingen waar je voornamelijk gratis aan kan deelnemen.
  • Roots vzw organiseert jaarlijks netwerkdagen waarop je verschillende partners en organisaties leert kennen.
  • De leden kunnen beroep doen op de infrastructuur van Roots.
  • We verdedigen je belangen in verschillende overlegorganen.
  • Roots vzw legt de zorgen en noden van hun organisaties voor aan de beleidsmakers en geeft hen advies op maat.
  • Onze leden kunnen het eerste jaar gratis gebruik maken van Assist. Voor je boekhouding en vzw-administratie is Assist de ideale tool.

Voorwaarden

Leden van Roots vzw onderschrijven te handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens.

Als lid onderschrijf je de missie en visie van Roots vzw.

Je organiseert jaarlijks jeugdwerkactiviteiten.

Je betaalt jaarlijks je lidgeld dat € 30/jaar.

Indien je als nieuwe organisatie aansluit na juli betaal je slechts de helft.

Waar wacht je op? Aansluiten is de boodschap! Samen voor sterk inclusief jeugdwerk!