vzw ROOTS vzw ROOTS

In 1997 kwam men tot de conclusie dat een groot deel van de samenleving geen aansluiting vond bij traditionele jeugd en culturele werkingen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond en onder de hoede van onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Unie van Turkse Verenigingen en het Afrikaans Platform kwam de eerste impuls om een organisatie op te richten die ervoor moet zorgen dat men meer aansluiting vond bij het lokaal jeugd en sociaal cultureel-werk. In 1998 richtte men het PAJ op. Na meer dan 20 jaar hebben wij het middenveld zien veranderen. Het oude PAJ zette vanaf het vroege begin al in op inclusie en het wegwerken van drempels.

Wij hebben op 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). De nieuwe generatie kon zich niet meer vinden in de oude benaming. PAJ was meer een netwerk geworden waarin verschillende werkingen samenkwamen ervaring en expertise met elkaar deelde en werden voorzien van een ondersteuningsaanbod . De nieuwe generatie heeft dan ook besloten om de organisatie volledig te hervormen en een nieuwe naam te kiezen die past bij haar tijd en omgeving. Vele organisaties gebruiken hun roots als startpunt en kracht voor hun werking. Ongeacht of het etnische, stedelijke, artistieke, historische, culturele, levensbeschouwelijke en/of levenservaring-gerichte, roots zijn,- het brengt jongeren samen. Roots vzw tracht dan ook al deze werkingen die een verrijking zijn voor de samenleving samen te brengen in haar netwerk. Dankzij de uitwisseling van ervaring, expertise en samenwerkingen kunnen wij de uitdagingen van de toekomst samen aangaan.

Kortom Roots is een organisatie die zich focust op culturele activiteiten, jongerenactiviteiten en het voorziet een ondersteuningsaanbod waarin expertise en kennisdeling centraal staat.