vzw ROOTS vzw ROOTS
21 april 2022

In samenwerking met lidvereniging Al Amal Jeugd organiseert Roots een event rond lachgas.
We merken op dat er jammer genoeg weinig geweten is over de gevaren van lachgas onder de jongeren , specifiek bij de doelgroep van 12 tot 14 jarigen. Men gaat hier heel lichtzinnig mee om, met alle gevolgen van dien.
Samen met psycholoog Mohamed Benhaddou gaan we aan de slag met de jongeren om hen bewust te maken van de gevaren en gevolgen van lachgas.

Deze workshop wordt op verschillende data georganiseerd in Borgerhout en in Antwerpen-zuid om zoveel mogelijk Antwerpse jongeren te bereiken.
Inschrijving is verplicht via : alamalforever.vzw@gmail.com