vzw ROOTS vzw ROOTS
2 november 2020

Het district Deurne heeft voor de Deurnse verenigingen een noodfonds opgestart zodat elke vereniging voor maximum 1000 euro onkosten kan inbrengen.

Heeft jouw (Deurnse) vereniging in de periode van 24 maart 2020 tot 30 juni 2021 extra kosten gemaakt of moet ze nog kosten maken door al de coronamaatregelen? Doe dan online een aanvraag voor deze toelage.

Je kan een toelage bekomen voor:

  • Mondmaskers, poetsmateriaal, extra poetshulp, of ander materiaal aangekocht of ingezet in het kader van de verhoogde hygiëne- en veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de coronapandemie.
  • Het verlies aan inkomsten ingevolge vermindering/aanpassing van de bijdragen van de leden (lidgelden).
  • Niet-recupereerbare kosten of annulatievergoedingen naar aanleiding van geschrapte activiteiten (dit kan bijvoorbeeld gaan over huur extra lokaal, annulatiekost van workshopgever of artiest, kost voor aangemaakte affiches/flyers,…) .

Je kan deze aanvraag twee keer indienen voor een totaal van maximum 1000 euro. Beide aanvragen mogen opgeteld niet meer bedragen dan 1.000 euro.

Het volledige reglement kan je hier terugvinden.

Je kan vanaf 1 november 2020 tot 31 augustus 2021 een aanvraag voor het Corona Noodfonds indienen via de verenigingendatabank.

Om je op weg te helpen bij het invullen van een toelagedossier, kan je steeds contact opnemen met het 'Team Toelage' van het district Deurne via tel. 03 338 45 07 of toelage.deurne@antwerpen.be of met je vaste contactpersoon bij het district.