vzw ROOTS vzw ROOTS
12 juli 2021

Beste Jeugdorganisaties, Beste Jeugdhelden !

Stap voor stap klimmen we samen uit het diepe corona dal , maar we zijn er helaas nog niet helemaal vanaf.

Om deze zomer toch voldoende activiteiten te kunnen aanbieden aan de kostbare jeugd op een veilige manier , zijn er vanuit de overheid een aantal verplichte zomerregels opgesteld.

Het is zeer belangrijk dat elke jeugdorganisatie zicht houdt aan deze regels om te zorgen voor een veilig verloop van de activiteiten , en mogelijke besmettingshaarden te vermijden.

Wij vatten voor jullie de belangrijkste regels samen:

Wat zijn de zomerregels voor het jeugdwerk?

De zomerregels zijn regels waar je je als jeugdorganisatie verplicht aan moet houden. De toepassing van de zomerregels is onderhevig aan nieuwe besluiten van het Overleg Comité de komende weken en maanden.

Wie mag deelnemen aan activiteiten ?

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren. Maar we moeten wel met enkele dingen rekening houden:

 • Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent.
 • Wie besmet is met COVID - 19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
 • Als organisator kan je deelnemers die symptomen vertonen bij aankomst/tijdens de activiteit niet laten deelnemen/naar huis sturen. Laat kinderen/jongeren pas opnieuw deelnemen aan je aanbod als de symptomen min. 3 dagen verdwenen zijn.
 • Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts of ouders. 

Aanwezigheidsregisters en tracing

Het is belangrijk dat je als organisatie een contactlogboek bijhoudt per activiteit. Indien er een mogelijke corona besmetting is kunnen de contacttracers aan de hand van dit logboek makkelijk mogelijke besmetting opsporen.

Het contactlogboek bevat:

 • Een overzicht van de deelnemers per bubbel die effectief aanwezig waren op je activiteit = je aanwezigheidslijst.
 • Een overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden, bv. contact met externen i.f.v. activiteiten/aanbod. Hoog risico contacten moeten hierbij worden opgenomen.
 • Als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de groepen te mijden. Het geeft aan hoe elke groep zich verhoudt t.a.v. de andere groep. Bv.: werd er gebruik gemaakt van dezelfde ruimtes, hoe werden groepen gescheiden gehouden bv door wanden tussen groepen, circulatieplan...
 • Via volgende link kan je een template van een contactlogboek terugvinden

Elke jeugdwerkorganisatie duidt ook een corona-coördinator aan per aanbod/activiteit. Die persoon is voor, tijdens en na de activiteit het aanspreekpunt voor de opvolging van de verschillende veiligheidsmaatregelen.

De organisatie communiceert deze ook duidelijk op de website / facebookpagina (zodat contacttracers makkelijk contact kunnen nemen).

Deze persoon kan uiteraard verschillen per aanbod/activiteit naar locatie, periode en bubbels toe.

Contactbubbels

Helaas kunnen we nog steeds niet met z'n allen door elkaar spelen , eten en slapen. Net zoals vorige zomer dienen we te werken met contactbubbels , en dit voor iedereen (zowel -12 , 12+ als 18+ jarigen).

 • Leden van éénzelfde bubbel kunnen binnen de bubbel contact hebben met elkaar, afstand houden is niet van toepassing.
 • Tussen verschillende bubbels dient wel contact vermeden te worden = bubble distancing , dus afstand houden tussen de bubbels.
 • Indien contact tussen verschillende bubbels nodig of niet te vermijden is, houden ze 1,5 meter afstand of gebruiken een mondmasker als de afstand niet kan behouden worden. Dit kan ook gelden tussen individuen wanneer het bubbelconcept niet toegepast kan worden. 
 • Er kunnen meerdere bubbels op 1 aanbod aanwezig zijn. Je activiteit kan dus uit meerdere bubbels bestaan, zolang de bubbels geen fysiek contact hebben met elkaar
 • Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,…
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Afstand houden en mondmaskers (vanaf 13) spelen hier een belangrijke rol.
 • Bubbels hoeven geen rekening te houden met de gestelde leeftijdsgrenzen, maar in een bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing zijn op +12.
 • Zorg ervoor dat de fysieke scheiding van de bubbels en de regels errond duidelijk zijn voor alle deelnemers.

Noodprocedure

Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan kan je terugvallen op de noodprocedure. 

 • Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald.
 • De corona-coördinator is aanspreekpunt voor de tracing bij een mogelijke besmetting.
 • Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om te helpen waar nodig. Breng je koepel, organisatie of betrokken gemeentebestuur ook op de hoogte van eventuele besmettingen zodat zij zich ook kunnen voorbereiden op eventuele communicatie en ondersteuning. 

Communicatie

Voor, tijdens en na je aanbod is goede communicatie naar kinderen en jongeren, ouders, betrokkenen heel belangrijk. 

 • Er is standaardmateriaal om hierbij te helpen (pictogrammen, bundels, …)
 • Maak goede afspraken met deelnemers, ouders, externen, … rond volgende zaken
  • Welke maatregelen zijn van toepassing
  • Wat zijn de deelname voorwaarden (zie hierboven)
  • Hoe de bubbels worden ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt ter plaatse
  • Hoe je je als externe verhoudt t.a.v. aanbod.  

Hygiëne

Hygiëne en jeugdwerk is niet altijd de beste combinatie. Maar dit jaar is het noodzakelijk.

 • Extra de handen wassen, gebruik van papieren handdoeken, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.
 • Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen of andere bubbel(s) noodzakelijk wanneer afstand houden niet mogelijk is. 

De infrastructuur

Gebruik je gebouwen, terreinen of tenten?

 • Volg zeker de  duidelijke richtlijnen rond verluchten en reinigen van ruimtes en contactoppervlaktes.
 • geef extra aandacht aan het gebruik van buitenruimte en voldoende ventileren en verluchten van binnenruimtes indien men deze gaat gebruiken.

Het materiaal

 • Binnen de bubbel kan je materiaal doorgeven zonder te reinigen.
 • Wil je het materiaal doorgeven aan een andere bubbel? Dan moet het materiaal eerst even niet gebruikt worden (3u) of gereinigd worden.  

Alle uitgebreide info over de zommerregels en het zomerplan kunnen jullie ook terugvinden via volgende link

Heb je vragen over het zomerplan ? Kijk dan alvast eens rond op deze FAQ's pagina waarin de meest gestelde vragen en antwoorden gebundeld staan.

Uiteraard staan wij steeds paraat om jullie te ondersteunen , met raad en daad. Heb je dus nog vragen , of heb je advies nodig , aarzel dan niet om ons te contacteren!

Veel zomerplezier en keep it safe :-)

Vriendelijke groeten,

Roots jeugdwerk.