vzw ROOTS vzw ROOTS
28 oktober 2020

'De weg naar de vrijheid', vanaf 9 juni

Dinsdag 11/5, opnieuw een overlegcomité, en er werd veel beslist, ook voor het jeugdwerk.

Wat werd er beslist? 

Vanaf 9 juni

Al het onderstaande geldt onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (80% van de 65+ en risicogroep gevaccineerd) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden intensieve zorg).

 • Het jeugdwerk mag activiteiten zonder overnachtingen organiseren met 50 deelnemers, exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten en zonder leeftijdsbeperking.
  Opgelet: dit blijven groepen, geen bubbels met onbeperkt contact.
 • De horeca mag binnen opnieuw mensen ontvangen volgens specifieke regels, belangrijk voor de jeugdhuizen.
 • Het thuiswerk wordt iets versoepeld, ook binnen jeugdwerk belangrijk.
 • Vanaf 9 juni en doorheen de zomer komen er ook meer mogelijkheden voor evenementen, wat dit concreet zal betekenen moet nog duidelijker worden. 
Vanaf 25 juni

Al het onderstaande geldt onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (60% van de 18+) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden intensieve zorg).

 • De bubbels voor activiteiten en aanbod worden opgetrokken van 50 naar 100 deelnemers exclusief begeleiding, zowel binnen als buiten.
 • Je bent niet verplicht om je bubbel te vergroten naar 100 deelnemers exclusief begeleiding, Grotere bubbels mogen vanaf 25 juni, maar elke organisatie kiest voor zich om dit al dan niet toe te passen.
 • Vanaf 1 juli zou reizen mogelijk worden met een certificaat, we kijken uiteraard nog wat dit zal betekenen voor reizen met jongeren.
Vanaf augustus
 • Onder voorbehoud van de vaccinatiegraad (70% 18 +) en stand van zaken van de ziekenhuizen (<500 bedden IZ) zou de bubbel vanaf augustus vergroten van 100 naar 200 deelnemers exclusief begeleiding. 
Vanaf 1 september
 • Vanaf 1 september wordt er toegewerkt naar maximale normalisering van de maatschappij. 

Zomerregels en Zomerplan

Woensdag 12 mei, om 15u, komen de zomerregels, het zomerplan en de daarbij horende bijlagen en FAQ (veel gestelde vragen) online. De regels die je deze zomer zal moeten volgen als je een jeugdwerkkamp of -activiteit op poten wil zetten, worden daar tot in de puntjes beschreven.   

Deze vind je op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer/zomerregels. Op onze website maken we er ook een aparte post over.

Wat zijn de huidige maatregelen? 
 • Activiteiten voor kinderen tot en met 12 kunnen alleen met 10 personen (excl. begeleiding) in de mate van het mogelijke buiten.
 • Activiteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar kunnen ook alleen voor 10 personen (excl. begeleiding) en gaan verplicht buiten door. 
Welke maatregelen zijn van toepassing vanaf 26/4?
 • Voor de kinderen en jongeren t.e.m. 18 jaar wijzigt er niets op 26/4
 • Voor jongeren +18 is opnieuw meer mogelijk omdat het samenscholingsverbod op dat moment van 4 tot 10 personen wordt opgetrokken. 
Welke maatregelen zijn van toepassing vanaf 8 mei? 

Hoe je je vanaf 8 mei kan organiseren vind je hier terug. 

Deelname voorwaarden
Wie ziek is kan niet deelnemen Wie zelf besmet is of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen. Wie tot de risicogroep behoort kan enkel deelnemen met toestemming van de huisarts of ouders. Er wordt aanbevolen om te kiezen voor maximum één naschoolse activiteit per kind. Het blijft een aanbeveling, maar het blijft ook verstandig om het aantal naschoolse activiteiten te beperken tot 1 per week. Dit omdat het vermengen van vele groepen verschillende kinderen ervoor zorgt dat het virus zich sneller kan verspreiden. 
Organisatorische maatregelen
 • registreren en bijhouden van de gegevens van deelnemers in contactlogboek
 • de noodprocedure volgen wanneer een besmetting plaatsvond tijdens jouw aanbod
Hygiëne
Handen wassen, hoesten in de elleboog, gebruik van wegwerpzakdoeken... hygiëne maatregelen m.b.t. infrastructuurhygiëne maatregelen m.b.t. materiaal
Soort activiteiten
 • in de mate van het mogelijke buiten (tot en met 12); verplicht buiten (13 tot en met 18)
 • geen overnachtingen 
 • uitstappen kunnen maar blijven te vermijden
 • vermijden van externen op het aanbod 

Meer informatie vinden jullie op: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels