vzw ROOTS vzw ROOTS
1 januari 2021

KdG - Karel de Grote Hogeschool is een hogeschool met meer dan 13.000 studenten en beschikt over 7 campussen. Dit jaar heeft de hogeschool gekozen om geen grote budgetten uit te besteden aan dure nieuwjaarskaarten en promoanimaties.

Ze kozen Roots vzw uit als partnerorganisatie omwille van onze missie en visie. Het budget dat de hogeschool normaliter besteedt aan haar fancy nieuwjaarsboodschap, schenkt ze aan Roots vzw om verder in te zetten op duurzame ondersteuning van haar netwerk en jeugdorganisaties die waardevol werk verrichten op het terrein.Wij danken Karel de Grote Hogeschool en wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe!