vzw ROOTS vzw ROOTS
21 april 2022

Wij verwelkomen Al Amal jeugd als nieuwe lidvereniging. Al Amal jeugd is sinds kort gestart met een jongerenwerking. Ze willen het jeugdwerk toegankelijker maken voor doelgroepen die momenteel nog te weinig bereikt worden door de klassieke jeugdorganisaties. Van hieruit vertrekkende willen ze bruggen bouwen tussen verschillende groepen en werken naar een inclusieve samenleving. Al Amal Jeugd wil het verschil maken door wijkgericht te werk te gaan , en zo een positieve bijdrage te kunnen geven aan jongeren in sociaal gevoelige wijken. Op deze manier willen ze als organisatie hun bijdrage leveren om van 't Stad een een betere plek te maken voor de jeugd.

contact: hoopalamal@gmail.com