vzw ROOTS vzw ROOTS
16 september 2020

Saturn is een veelbelovende jeugdorganisatie die zich doorheen het jaar bezig houdt met het organiseren van toneelstukken, knutselactiviteiten en kampen.
In de zomer gaat Saturn 2 keer op kamp met een grote groep jongeren!
Roots gaat op coaching om mee te helpen vorm geven aan de toekomst van deze lidvereniding die zich situeert in Brussel.