vzw ROOTS vzw ROOTS
20 oktober 2021

Als koepelorganisatie die vrijwillige jeugdorganisaties ondersteunt en vertegenwoordigt doen wij mee aan het stadswerkersoverleg dat op regelmatige basis plaatsvindt. Hierin overleggen we samen met onze collega's van andere koepelorganisaties die ook vrijwillige jeugdwerkingen ondersteunen en de vertegenwoordigers van de dienst Jeugd van de Stad Antwerpen. De voornaamste organisaties die hieraan deelnemen zijn Roots, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Chiro , FOS Open Scouting, Formaat en KSA.

Het doel van dit overleg is om samen ervaringen uit te wisselen en de pijnpunten en uitdagingen in het vrijwillig jeugdwerk aan het licht te brengen. Samen behartigen we de belangen van het vrijwillig jeugdwerk en kaarten we verschillende noden en problematieken aan bij de beleidsmakers van de stad.

In de toekomst zullen we als stadswerkers nog nauwer gaan samenwerken en gezamenlijk vormingen en activiteiten aanbieden , zo kunnen we ons optimaal inzetten voor het vrijwillig jeugdwerk binnen de Stad.

Meer info volgt nog in de nabije toekomst!

#SamenVoorEenSterkJeugdwerk

Kan een afbeelding zijn van 6 mensen, zittende mensen en binnen