vzw ROOTS vzw ROOTS
2 november 2020

Algemeen

Een tijd terug werden de subsidies die je bij de stad kon aanvragen, overgeheveld naar de
districten. Elk district heeft ondertussen stilaan zijn subsidies hervormd, wat het voor jullie
natuurlijk niet gemakkelijk maakt om nog te weten wat je exact waar moet indienen.
Een overzicht van de subsidies die je voordien bij de stad Antwerpen aanvroeg en die je nu in het
district aanvraagt:

 • Werkingssubsidie: deadline eind oktober of eind februari
  o Nu: ‘verenigingstoelage’ met maar 1 deadline: 1 maart
 • Infrastructuursubsidie
  o Nu: toelage voor werken in lokalen jeugdverenigingen
 • Vormingstoelage
  o Nu: “vrijetijdsboost: vormingstoelage jeugdanimator”
 • Erkenningssubsidie:
  o Deze krijg je nog steeds van de Stad Antwerpen maar hier hoef je niets meer voor
  te doen. Vul je je verenigingstoelage bij het district Borgerhout in en wordt deze
  goedgekeurd, dan krijg je ook automatisch je erkenningstoelage van de stad.
  Hoe aanvragen?

  Alle aanvragen gebeuren via de verenigingendatabank: https://jeugd.csjdatabank.be/
  Let steeds goed op dat je het juiste formulier opent, dat bij het juiste district hoort! Twijfel je? Bel
  ons dan gerust even op!
  Kan je vereniging nog een andere subsidie gebruiken die niet tussen het lijstje staat? Hebben jullie
  uitzonderlijk hoge kosten voor een project, door onverwachtse gebeurtenissen, … Neem contact op
  met de jeugddienst om te bekijken wat de mogelijkheden verder nog zijn! Samen zoeken we naar
  oplossingen.  Alle info verzameld

  Alle info kan je ook steeds terugvinden op www.borgerhout.be/subsidies

  Overzicht indiendata

  Toelage Deadline
  Verenigingstoelage (= oude werkingssubsidie
  stad)
  1 maart

  Borgerbouwers – projecttoelagen 1 februari, 1 juni en 1 oktober

  Vrijetijdsboost: vormingstoelage
  jeugdanimatoren
  Doorlopend

  Toelage voor werken in lokalen
  jeugdverenigingen
  Doorlopend

  Erkenningssubsidie Automatisch na indienen verenigingstoelage  Verenigingstoelage

  De verenigingstoelage van het district Borgerhout is een ‘samenvoegsel’ van de werkingssubsidies
  die je voordien bij de stad kon aanvragen en de ‘verenigingstoelage’ die vroeger al bij het district
  bestond. Voor jeugd is er dus extra geld voorzien zodat jullie deze twee toelagen in één keer
  krijgen.
  Let op: voor jeugdverenigingen die volgens het schooljaar werken (september – juni) verandert de
  indiendatum! In plaats van in te dienen in oktober voor de werkingssubsidie en in februari voor de
  verenigingstoelage, dien je nu slechts één keer in: in februari, ten laatste op 1 maart.  Vormingstoelage jeugdanimator

  Deze toelage kan aangevraagd worden door personen (of hun ouders) die een cursus volgde als:
 • Animator
 • Hoofdanimator
 • Instructeur
  Er kan maximaal 175 euro per persoon per kalenderjaar worden terugbetaald.  Projecttoelage – Borgerbouwers

  Wil je een project organiseren in Borgerhout en krijg je hier graag subsidies voor? Dan kan je een
  toelage aanvragen voor ‘borgerbouwers –projecttoelage’:
 • M ‘medium’: een project van 1 dag, maximaal 750 euro
 • L ‘large’: een project van meerdere dagen, maximaal 1.500 euro
 • XL ‘Extra Large’: een project met een ‘grote maatschappelijke waarde’ – 5000 euro.
  Let op: je project kan pas ten vroegste 6 weken beginnen na de indiendeadlines van 1 februari, 1
  juni of 1 oktober. Dien dus steeds tijdig in.
  Om deze toelagen te ontvangen moet je een dossier invullen. Bel gerust even met de jeugddienst
  om wat tips te krijgen om je dossier zo sterk mogelijk te maken.
  Toelage voor werken in jeugdverenigingslokalen
  Deze toelage kan worden aangevraagd voor dringende werken in het lokaal van je vereniging. De
  subsidie valt tussen €250 en €7.500 en bedraagt 80 procent van de totaalkosten.