vzw ROOTS vzw ROOTS
5 mei 2021

Verschillende van onze verenigingen deelden tijdens de Ramadan voedselpakketten uit, zowel Iftar- als Suhoor-paketten.

Jong Antwerpen

Jong Antwerpen deelde elke dag van de Ramadan verse voedselpakketten uit, en het menu is zeer gevarieerd. Elke dag van de Ramadan was het mogelijk om een voedselpakketje af te halen, vanaf 18u aan het Terloplein.

Sfeerbeeld van dag 1 van de Ramadan bij JA vzw

Free Hands

Ook Free Hands bood voedselpakketten aan, maar met droge voeding en basisbenodigdheden, en dit voor minimaal 60 gezinnen uit Antwerpen-Noord en Borgerhout.

Het idee hiervoor is ontstaan door de Corona-pandemie, zegt Karim van Free Hands. Niet iedereen kan thuis zorgen voor voedzame maaltijden. Daarnaast zijn waarden zoals delen en er voor elkaar zijn iets wat zeer belangrijk is tijdens de ramadan. Normaal gezien nodigen families tijdens de Ramadan minder bedeelde mensen uit, en zorgen veel restaurants voor soep. Dit was tijdens de corona-pandemie niet mogelijk, dus solidariteit was extra belangrijk.

Solidariteit was tijdens de corona-pandemie extra belangrijk.

Een voedselpakket van Free Hands

Mahara

Mahara vzw organiseert net zoals vorig jaar de solidariteitsactie #RamadanVanuitMijnKot. Op Facebook kon je de actie meer zichtbaarheid geven door je profielfoto aan te passen met een kader.

Dit jaar zamelde Mahara donaties in om verwenpakketten te schenken aan daklozen. Daarnaast lanceerden ze een brievenactie waarbij ze de samenhorigheid in de samenleving wilden aanwakkeren. Meer informatie kan je vinden op de website van de actie: https://www.ramadanvanuitmijnkot.be/.

Het idee hier achter is ontstaan in 2020 tijdens de eerste Ramadan die gehouden moest worden tegelijkertijd met corona. "Het coronavirus had/heeft ons sociale leven hard aangetast. Het sociale leven viel letterlijk stil. We wisten ook dat de Ramadan er aan zat te komen. Daar waar de maand Ramadan in “normale tijden” een sociaal gebeuren is, moesten we vorig jaar de Ramadan volledig van thuis uit beleven. Het was verboden om grootschalige publieke iftars te organiseren voor hulpbehoevenden, om bezoek te ontvangen, de moskeeën waren gesloten etc. Het zou met andere woorden voor velen een eenzame Ramadan worden", aldus Faiza van Mahara. Zo is Mahara met het idee gekomen voor een online platform.

Door het online-platform konden we het grote gemis van samenhorigheid, liefdadigheid en gezelligheid een beetje opvangen.  

Met drie concrete acties hoopte het platform een symbolisch ‘Ramadanvaccin’ te kunnen ontwikkelen waarmee het de sociale gevolgen van het coronavirus kon terugdringen, aldus Faiza.

1.     Het platform moedigde vastenden aan om hun unieke Ramadanbeleving te delen op sociale media met #Ramadanvanuitmijnkot. Hierdoor maakten gezinnen en alleenstaanden ‘vanuit hun kot’ alsnog verbinding met elkaar en versterken ze de samenhorigheid. Op die manier probeerden we de eenzaamheid te doorbreken.  

2.     Omdat helaas niet iedereen de luxe heeft om van thuis uit een waardige Ramadan te kunnen beleven, zamelden we via het platform geld in waarmee we iftarpakketten samenstelden en overhandigden aan hulpbehoevenden in Vlaanderen. Hiervoor werkten we samen met verschillende opvangcentra en armoedeorganisaties. 

3. Naast samenhorigheid en liefdadigheid, is de Ramadan ook een maand van dankbaarheid. Daarom wilden we met deze actie ook de coronahelden eren die zich wekenlang/maandenlang aan het front begeven. Denk maar aan zorgverleners, winkelbedienden, politieagenten, senioren, postbodes, … Op die manier zette het platform hen een hart onder de riem en bracht het verbinding tot stand tussen mensen in tijden van sociale afstand. Dit deden we door aan elke donatie voor een iftarpakket ook een attentiepakket te schenken aan een coronaheld.

De Palmboom

De jongeren van De Palmboom hielpen op zondag 25 april mee met de voedselbedeling in Road2care, samen met Al-Ikram en Vzw Jong Antwerpen. Daarnaast hebben zij een boodschap geschreven op zelfgemaakte ‘Īd kaarten. Deze heeft De Palmboom in samenwerking met Mopa uitgedeeld in ziekenhuizen. Ten slotte hebben de allerjongste kinderen totebags gemaakt om af te geven aan kinderen in nood.

Sfeerbeeld voedselbedeling De Palmboom