vzw ROOTS vzw ROOTS
20 oktober 2021

Vlaanderen lanceert een subsidieoproep voor infrastructuur. Meer bepaald voor jeugdwerkingen.
 
Wat?
Lokale jeugdorganisaties kunnen subsidies aanvragen om hun infrastructuur te moderniseren, extra ruimte te voorzien en een antwoord te bieden op bovenlokale noden. Hierbij is het van belang dat meerdere organisaties gebruik kunnen maken van de infrastructuur en dat de infrastructuur ook gebruikt wordt door kinderen en jongeren uit verschillende gemeenten, steden of buurten.
 
Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning kunnen ondersteuning aanvragen om te evolueren tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de samenleving.
 
De projectoproep focust op verschillende vormen van jeugdinfrastructuur. Er zijn drie focusgebieden:
-    Investeren in een goede basisinfrastructuur;
-    Investeren in veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren;
-    Investeren in jeugdvriendelijke buurten en speelgebieden
.
 
De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale geraamde kosten voor het project. Dit zijn de netto bouwkosten voor de uitvoering van de onroerende infrastructuurwerken.
 
Daarnaast kan eveneens 60% subsidie gevraagd worden voor algemene kosten van de opdracht, zoals architectkosten, studie-of advieskosten, kosten voor het toezicht of het inrichten van de bouwplaats. Deze kosten bedragen maximaal 20% van de totale geraamde kosten voor het project. Structurele werkingskosten komen niet in aanmerking.
 
Het gevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro per project. De middelen worden, na goedkeuring van het project, uitbetaald na het indienen van de facturen en vorderingsstaten (zie verantwoording van de subsidie).
 
meer info: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur

Wil je graag een aanvraag indienen voor deze oproep en heb je ondersteuning nodig , geef ons dan tijdig een seintje.