vzw ROOTS vzw ROOTS

Historiek:

In 1997 kwam men tot de conclusie dat een groot deel van de samenleving geen aansluiting vond bij traditionele jeugd en culturele werkingen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond en onder de hoede van onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Unie van Turkse Verenigingen en het Afrikaans Platform kwam de eerste impuls om een organisatie op te richten die ervoor moet zorgen dat men meer aansluiting vond bij het lokaal jeugd en sociaal cultureel-werk. In 1998 richtte men het PAJ op. Na meer dan 20 jaar hebben wij het middenveld zien veranderen. Het oude PAJ zette vanaf het vroege begin al in op inclusie en het wegwerken van drempels.

Wij hebben op 2 mei 2019 onze nieuwe naam onthuld (Roots vzw). De nieuwe generatie kon zich niet meer vinden in de oude benaming. PAJ was meer een netwerk geworden waarin verschillende werkingen samenkwamen ervaring en expertise met elkaar deelde en werden voorzien van een ondersteuningsaanbod . De nieuwe generatie heeft dan ook besloten om de organisatie volledig te hervormen en een nieuwe naam te kiezen die past bij haar tijd en omgeving. Vele organisaties gebruiken hun roots als startpunt en kracht voor hun werking. Ongeacht of het etnische, stedelijke, artistieke, historische, culturele, levensbeschouwelijke en/of levenservaring-gerichte, roots zijn,- het brengt jongeren samen. Roots vzw tracht dan ook al deze werkingen die een verrijking zijn voor de samenleving samen te brengen in haar netwerk. Dankzij de uitwisseling van ervaring, expertise en samenwerkingen kunnen wij de uitdagingen van de toekomst samen aangaan.

Wat ons uniek in Vlaanderen maakt?

Roots vzw beschikt intussen over meer dan 20 jaar aan ervaring in het ondersteunen, begeleiden en vormen van verschillende jongeren, organisaties, overheden. Roots focust zich op het jeugdwerk en cultureel educatieve activiteiten.

Onze leden verrijken onze werking met hun expertise en diverse achtergronden. De aangesloten leden bestaan uit voornamelijk vrijwillige organisaties alsook verschillende professionele organisaties. Ze houden zich voornamelijk bezig met activiteiten gericht naar jongeren.

https://www.roots-vlaanderen.be/jeugdwerkingen/

Wat doet ROOTS?

  • Roots fungeert als netwerkorganisatie tussen verschillende Vlaamse en Brusselse jeugdwerkingen. kennisdeling alsook het stimuleren van samenwerkingsverbanden staan hierbij centraal.
  • Begeleiden en vormen van organisaties, overheden, bedrijven inzake diversiteit en inclusie.
  • Jeugdcentrum Roots (Antwerpen) een plaats waar jongeren en organisaties samenkomen en elkaar versterken en hun passie ontdekken.
  • Verdedigen van de belangen van haar leden ten aanzien van lokale en bovenlokale overheden. Wij willen een stem geven aan diegenen die te weinig worden gehoord.

Missie

Roots zet zich in om het middenveld toegankelijk te maken voor iedereen. Roots wil dat iedereen ongeacht afkomst, sociaal economische status, overtuiging…. toegang hebben tot jeugd en culturele activiteiten. Roots wil als organisatie de drijvende kracht zijn in het groeitraject van al haar leden en ervoor zorgen dat iedereen de kansen en mogelijkheden van het organisatieleven kan plukken.

Visie

Roots gelooft in een samenleving die solidair is en waar men samen de uitdagingen van de toekomst aangaat.