vzw ROOTS vzw ROOTS

ROOTS is een netwerkorganisatie bestaande uit meer dan 100 organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel.

Wat ons uniek in Vlaanderen maakt?

Roots vzw beschikt intussen over meer dan 20 jaar aan ervaring in het ondersteunen, begeleiden, en vormen van verschillende jongeren en organisaties in Vlaanderen en Brussel! Roots focust zich op het jeugdwerk en cultureel educatieve activiteiten.

Onze leden verrijken onze werking met hun expertise en diverse achtergronden. De aangesloten leden bestaan uit professionele werkingen alsook vrijwillig werkingen. Ze houden zich bezig met culturele activiteiten alsook jeugdwerkactiviteiten.

https://www.roots-vlaanderen.be/jeugdwerkingen/ (We zijn bezig met een update van alle nieuw aangesloten werkingen)

Wat doet ROOTS?

  • Expertise delen met betrekking tot vernieuwende werkvormen.
  • Verdedigen van de belangen van haar leden ten aanzien van lokale en bovenlokale overheden.
  • Roots fungeert als netwerkorganisatie tussen verschillende Vlaamse en Brusselse jeugdwerkingen.
  • Begeleiden en vormen van organisaties en jongeren.
  • Opzetten van verschillende eigen jeugdprojecten.
  • Opzetten van verschillende culturele activiteiten.

Missie

Roots zet zich in om het middenveld toegankelijk te maken voor iedereen. Roots wil dat iedereen ongeacht afkomst, sociaal economische status, overtuiging…. toegang hebben tot jeugd en culturele activiteiten. Roots wil als netwerkorganisatie de drijvende kracht zijn in het groeitraject van al haar leden en ervoor zorgen dat iedereen de kansen en mogelijkheden van het organisatieleven kan plukken.

Visie

Roots gelooft in een samenleving die solidair is en waar men samen de uitdagingen van de toekomst aangaat.