ROOTS Vlaanderen

Bij Roots geloof we sterk in de kracht van het empoweren en vormen van jongeren en jeugdwerkvrijwilligers. Door middel van een breed vormingsaanbod trachten we de jeugdwerkingen uit ons ROOTS-netwerk zo goed mogelijk te versterken binnen verschillende thema’s zoals zakelijk beheer, groepsdynamica, communicatie, basishouding etc.

Hiernaast mikken we ook op het vormen van beleidsmakers en jeugdprofessionals uit het werkveld. Vanuit Roots hebben we onder andere een brede expertise op vlak van het werken met sociaal kwetsbare jongeren en culturele diversiteit. Deze expertise zetten wij regelmatig in om jeugdambtenaren, professionele jeugdwerkers en beleidsmakers te vormen.

In onze kalender kan je ons geplande vormingen terugvinden. Voor vragen kan je ons steeds contacteren op het mailadres: vorming@roots-vlaanderen.be

Aanstaande vormingen

Voorgaande vormingen