ROOTS Vlaanderen

Historiek:

In 1997 kwamen we tot de conclusie dat een groot deel van onze samenleving geen aansluiting vond bij de traditionele jeugd- en culturele werkingen. Samen met verschillende pioniers met een migratieachtergrond en onder de hoede van onder meer de Federatie van Marokkaanse Verenigingen, de Unie van Turkse Verenigingen en het Afrikaans Platform kwam de eerste impuls om een organisatie op te richten. Deze organisatie diende ervoor te zorgen dat onze jeugd meer aansluiting zou vinden bij het lokaal jeugd- en sociaal cultureel-werk. In 1998 richtte men daarom het Platform Allochtone Jeugdwerking (PAJ) op. Na meer dan twintig jaar hebben we het middenveld zien veranderen. Het oude PAJ zette sinds het begin al in op inclusie en het wegwerken van drempels.

Op 2 mei 2019 onthulden we onze nieuwe naam: Roots vzw. Een antwoord op de nieuwe generatie die zich niet meer zo goed kon vinden in de oude benaming PAJ. Dit oude platform was intussen meer een netwerk geworden waarin verschillende werkingen samenkwamen om ervaring en expertise met elkaar te delen, terwijl zij werden voorzien van een ondersteuningsaanbod. De nieuwe generatie besloot dan ook om de oude organisatie volledig te hervormen. Daarbij hoort natuurlijk een nieuwe naam die past bij haar tijd en omgeving.

“Veel organisaties gebruiken hun roots als startpunt én kracht voor hun werking.” Ongeacht of het nu gaat om etnische, stedelijke, artistieke, historische, culturele, levensbeschouwelijke en/of levenservaring-gerichte roots. Het brengt jongeren samen!

Roots vzw tracht al deze werkingen die een verrijking zijn voor de samenleving samen te brengen in haar netwerk. Dankzij de uitwisseling van ervaring, expertise en samenwerkingen kunnen wij hiermee de uitdagingen van de toekomst samen aangaan.

Wat ons uniek in Vlaanderen maakt?

Roots Vlaanderen beschikt intussen over meer dan 20 jaar aan ervaring in de ondersteuning, begeleiding en vorming van verschillende jongeren, organisaties en overheden. Roots focust zich op het jeugdwerk en cultureel educatieve activiteiten.

Onze leden verrijken onze werking met hun expertise en diverse achtergronden. De aangesloten leden bestaan uit voornamelijk vrijwillige organisaties alsook verschillende professionele organisaties. Ze houden zich voornamelijk bezig met activiteiten gericht naar jongeren.

Wat doet ROOTS?

  • Roots fungeert als netwerkorganisatie tussen verschillende Vlaamse en Brusselse jeugdwerkingen. Vorming, ervaringsuitwisselingen en het stimuleren van samenwerkingsverbanden staan hierbij centraal.
  • Begeleiden en vormen van organisaties, overheden, bedrijven inzake diversiteit en inclusie.
  • Jeugdcentrum Roots (Antwerpen) een plaats waar jongeren en organisaties samenkomen en elkaar versterken en hun passie ontdekken.
  • Verdedigen van de belangen van haar leden ten aanzien van lokale en bovenlokale overheden. Wij willen een stem geven aan diegenen die te weinig worden gehoord.

Missie

Roots zet zich in om het middenveld toegankelijk te maken voor iedereen. Roots wil dat iedereen ongeacht afkomst, sociaal economische status, overtuiging…. toegang hebben tot jeugd en culturele activiteiten. Roots wil als organisatie de drijvende kracht zijn in het groeitraject van al haar leden en ervoor zorgen dat iedereen de kansen en mogelijkheden van het organisatieleven kan plukken.

Visie

Roots gelooft in een samenleving die solidair is en waar men samen de uitdagingen van de toekomst aangaat.