ROOTS Vlaanderen

Wie kan een erkenning als jeugdvereniging aanvragen?

De stad Antwerpen erkent een vereniging als jeugdvereniging wanneer deze voldoet aan de definitie van het begrip jeugdwerk zoals beschreven in het reglement: 

Groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor en door kinderen en jongeren van drie tot en met zesentwintig jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis en dat wordt georganiseerd door jongeren of particuliere jeugdverenigingen. 

(Studentenverenigingen en politieke jongerenbewegingen zijn hierbij uitgesloten)

Er zijn 5 manieren waarop aangetoond kan worden dat je als vereniging aan bovenstaande definitie voldoet:

  1. Je toont aan de hand van het aanvraagformulier aan dat je vereniging aan de voorwaarden van dit reglement voldoet (dit formulier kan je hier terugvinden).
  2. Je vereniging is aangesloten bij een door de Vlaamse overheid erkende jeugdvereniging of is zelf erkend door de Vlaamse overheid én heeft een werking gericht op het grondgebied van de Stad Antwerpen. Het aansluitingsbewijs dient als bewijs; je mag in dit geval gewoon een mail met het bewijs sturen naar stedelijke jeugddienst.
  3. Je vereniging krijgt een werkingssubsidie van een district van de stad Antwerpen (ook hier moet je voldoen aan de definitie van jeugdwerk uit het reglement). Ook startende jeugdverenigingen die een districtssubsidie ontvangen en aan de definitie voldoen, krijgen een erkenning als jeugdvereniging. Om dit te bewijzen, moet je zelf niets doen. Dit regelt de stedelijke jeugddienst rechtstreeks met de districten.
  4. Je vereniging ontvangt een subsidie van de stad Antwerpen als professionele jeugdpartner en voldoet aan de definitie van jeugdwerk; (automatische erkenning)
  5. Je vereniging is een tweedelijnswerking (tussenstructuren en stadswerking) van een door de Vlaamse overheid erkende landelijk georganiseerde jeugdvereniging met een opdracht gericht op het ondersteunen van de door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen. Een verklaring van de landelijk georganiseerde jeugdvereniging  dient als bewijs. De stedelijke jeugddienst neemt hiervoor zelf contact op met de betrokken koepels.

De erkenning verloopt na 1 jaar. In geval 1 dient de vereniging opnieuw een aanvraag in te dienen. In de andere gevallen wordt, als de vereniging aan de voorwaarden blijft voldoen, de verlenging van de erkenning  automatisch door de stedelijke jeugddienst in orde gebracht. 


Wat zijn de voordelen van een erkenning ?

Een erkenning door de stad Antwerpen zorgt voor enkele voordelen, deze voordelen kan je terugvinden in volgend overzicht:

Let op: erkenning geeft je niet automatisch recht op subsidiesIndien je als vereniging werkingssubsidies wenst aan te vragen dien je werkingssubsidies aan te vragen bij het district waar jouw vereniging actief is (zie overzicht districten onderaan deze pagina)


Hoe vraag je een erkenning aan?

Stap 1: Registreer je vereniging

Maak een account aan in de verenigingendatabank. Dit doe je eenmaal. Vanaf dan kan je steeds makkelijk inloggen. Zodra je ingelogd bent, kan je in enkele stappen online je erkenning aanvragen.

Stap 2: Erkenning aanvragen

Vul het juiste formulier in voor erkenning in de verenigingendatabank. Je ontvangt binnen enkele dagen een reactie van de stedelijke jeugddienst.

*Indien je werkingsmiddelen aanvraagt bij één van de districten wordt je automatisch ook erkend door de Stedelijke Jeugddienst en dien je dus geen aparte erkenning aan te vragen. In volgend overzicht onderaan kan je alle districten en hun ondersteuningsaanbod terugvinden.


Meer info over het erkenning en ondersteuningsaanbod van de stad Antwerpen vind je terug op: https://www.antwerpen.be/jeugdwerkers-en-jeugdverenigingen

Meer info nodig of extra ondersteuning ? Contacteer ons dan en wij helpen jou verder !