ROOTS Vlaanderen

Op maandag 3 juni organiseerden wij een “Matchpoint: Jongeren & Politiek” in ons regionaal secretariaat te Sint-Niklaas. Het was een inspirerende en boeiende avond waar onze jongeren in gesprek gingen met Nicole De Moor, de staatssecretaris van Asiel en Migratie (CD&V).

Tijdens de bijeenkomst werden verschillende maatschappelijke thema’s en uitdagingen besproken, met bijzondere aandacht voor het asiel- en migratiebeleid. De jongeren hadden de kans om hun zorgen en vragen te uiten over de knelpunten en uitdagingen op dit gebied. Nicole De Moor lichtte de huidige beleidsmaatregelen toe en besprak mogelijke oplossingen om deze complexe problemen aan te pakken.

Daarnaast werd er ook uitgebreid gesproken over diversiteit en discriminatie in onze samenleving. De dialoog richtte zich op de ervaringen van jongeren met discriminatie en de noodzaak van een inclusieve samenleving. Er werden verschillende perspectieven gedeeld en er ontstond een levendige discussie over hoe we als gemeenschap kunnen bijdragen aan meer gelijkheid en begrip.

We kijken terug op een zeer geslaagd evenement en willen alle aanwezigen bedanken voor hun waardevolle bijdrage. We zien uit naar toekomstige bijeenkomsten waar we deze waardevolle dialoog kunnen voortzetten.