ROOTS Vlaanderen

Bij Roots Vlaanderen zetten we ons dagelijks in voor de ondersteuning en ontwikkeling van jongeren en jeugdwerkers. Ons integriteitsbeleid speelt een cruciale rol in het waarborgen van een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving voor iedereen die betrokken is bij onze activiteiten. Dit beleid reflecteert onze toewijding aan eerlijkheid, verantwoordelijkheid en ethisch handelen in alle facetten van ons werk.

Bij Roots Vlaanderen geloven we dat integriteit essentieel is voor het opbouwen van vertrouwen en het creëren van positieve en impactvolle ervaringen voor de jongeren die wij dienen. We streven ernaar om deze waarden niet alleen intern te bevorderen, maar ook uit te dragen in onze interacties met externe partners en de bredere gemeenschap.

We nodigen alle medewerkers, vrijwilligers, en partners uit om zich vertrouwd te maken met ons integriteitsbeleid en actief bij te dragen aan de handhaving ervan. Samen zorgen we ervoor dat Roots Vlaanderen een voorbeeld blijft van integriteit en excellentie in jeugdwerk!

Je kan ons integriteitsbeleid hier bekijken:

Wat is een API?

Het Aanspreekpunt Integriteit (API) of de vertrouwenspersoon is een eerste aanspreekpunt waarbij je terechtkan met vragen, vermoedens of klachten over een integriteitsschending. Dat is elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders. Situaties waarbij sprake kan zijn van een integriteitsschending zijn bijvoorbeeld: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, discriminatie,…

Iedereen kan een integriteitsschending melden, ook al ben je niet rechtstreeks betrokken.

Wat gebeurt er met je klacht of vraag?

De API luistert naar je en neemt elke melding serieus. Samen maken jullie een inschatting van de ernst van de situatie en hoe die best aangepakt wordt, inclusief nazorg. Als het nodig is zal de API, de melder doorverwijzen naar gepaste hulpverlening.

Dit doet een aanspreekpunt integriteit niet:

Vragen rond integriteit, meer info nodig, of wens je een melding te maken ? Hiervoor kan je in alle discretie en vertrouwen terecht bij het Aanspreekpunt Integriteit (API):

Abdou Ouchan

e-mail: abdou@roots-vlaanderen.be

telefoon /sms/ whatsapp : +32 460 94 01 85