ROOTS Vlaanderen

Samen sterk!

Meer dan 100 organisaties zijn reeds lid geworden van het Roots netwerk !

Onze leden bestaan uit brede jeugdwerkingen die een stem verdienen en een volwaardige plaats moeten krijgen. Dankzij jouw lidmaatschap versterken wij die stem die vandaag te weinig meetelt en doorweegt op het beleid.

Wat doen wij voor jouw organisatie ?

  • Wij ondersteunen onze lidverenigingen op maat. Wij helpen onze leden met het uitstippelen van een groeitraject op korte, middellange en lange termijn.
  • Wij voorzien op structurele basis verschillende workshops en vormingen waar je als lid voornamelijk gratis aan kan deelnemen.
  • Roots vzw organiseert activiteiten en netwerkmomenten waarop je verschillende partners en organisaties leert kennen.
  • De leden kunnen beroep doen op de infrastructuur van Roots.
  • We verdedigen je belangen in verschillende overlegorganen.
  • Roots legt de zorgen en noden van hun organisaties voor aan de beleidsmakers en geeft hen advies op maat.
  • Onze leden kunnen het eerste jaar gratis gebruik maken van Assist. Voor je boekhouding en vzw-administratie is Assist de ideale tool.

Voorwaarden

Leden van Roots vzw onderschrijven te handelen volgens de universele verklaring van de rechten van de mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Als lid onderschrijf je de missie en visie van Roots vzw.

Je organiseert op regelmatige basis jeugdwerkactiviteiten zoals de Vlaamse wetgeving dit beschrijft: “De wettelijke Vlaamse definitie* van jeugdwerk is: “Jeugdwerk is sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van 3 tot en met 30 jaar, in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die daaraan deelneemt op vrijwillige basis.” 

Je betaalt jaarlijks je lidgeld dat € 30/jaar bedraagt.

Waar wacht je op? Aansluiten is de boodschap! Samen voor sterk inclusief jeugdwerk!