ROOTS Vlaanderen

Over Averroes

Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend. Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen dat op ons afkomt. 

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.

Averroes: intercultureel met jeugd bezig