vzw ROOTS vzw ROOTS

Over Averroes

Vandaag de dag is onze maatschappij meer dan gekleurd. De ontmoeting tussen verschillende culturen en levensbeschouwingen is daarom heel fascinerend, maar ook soms beangstigend. Vanuit deze complexiteit die zich soms moeilijk laat objectiveren worden we als mens op onze subjectiviteit aangesproken om betekenis te geven aan een fenomeen dat op ons afkomt. 

Daarom wil AVERROES vzw permanente aandacht hebben voor het genereren en binden van deze verschillende multiculturele- en confessionele uitingen in functie van een verdraagzame, gelijkwaardige en rechtvaardige maatschappij.

Averroes: intercultureel met jeugd bezig

  • Debatten, vormingen, opleidingen en lezingen organiseren in functie van een nuchtere en een verlichte kennisontwikkeling.
  • Bruggen bouwen tussen verschillende receptieve visies op het begrip diversiteit.
  • Interculturele- interreligieuze- en inter-levensbeschouwelijke dialogen stimuleren, voeden en voeren vanuit een waardige identiteitserkenning.
  • Moslimjongeren in contact brengen met rationele, tolerante en vooruitstrevende stromingen binnen de Islam.
  • Identiteitsversterkende activiteiten organiseren om het zelfbeeld, de veerkracht en het welbevinden van maatschappelijke kwetsbare doelgroepen te verhogen.
  • ...