ROOTS Vlaanderen

De palmboom is een jeugdorganisatie die educatieve en reacreatieve actieven aanbiedt aan jongeren.

De Palmboom wil immers een maatschappelijke rol vervullen in een samenleving die steeds diverser wordt. Als team spelen we in op de verschillen in onze samenleving. De jongeren krijgen pedagogische, didactische en sociaal-emotionele ondersteuning afgestemd op de eigen talenten, mogelijkheden en behoeften.

De focus ligt in het  bijbrengen van kennis rekening houdend met het ontwikkelen van een open geest, kritische en creatieve houding ten aanzien van de samenleving.

De Palmboom streeft naar het bereiken van maximale leerwinst, een totale persoonlijkheidsontwikkeling, actief burgerschap en individueel welbevinden.  Wij focussen op wat mensen verbindt en leren kinderen, jongeren en volwassenen samenleven over de grenzen van verschillen heen.

Dit willen wij realiseren door: