ROOTS Vlaanderen

Komerbi werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een hart voor de jeugd. Ervaringen als leerkrachten en jeugdwerkers leerden hen dat de maatschappelijk kwetsbaardere jongeren uit Brugge op zoek waren naar een veilige plek. Hier kunnen ze zichzelf zijn en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en benutten. Vanuit deze nood is de jeugdwelzijnsorganisatie “Komerbi” ontstaan, een organisatie door en voor jongeren waar iedereen inspraak heeft.