ROOTS Vlaanderen

Onder de slogan “Voor jongeren, door jongeren” zet Nour vzw zich in voor de Boomse jeugd.

Nour vzw is een jongerenvereniging, opgericht te Boom, bestaande uit twee feitelijke jeugdverenigingen genaamd Jongenswerking Nour & Meisjeswerking Intisaar. Nour vzw biedt jonge meisjes & jongens een stimulerende en geborgen omgeving waarbinnen ze hun vrije tijd kunnen besteden. Tevens kunnen zij hulp krijgen op gebied van educatie, sociale vaardigheden en kunnen zij informatie & advies verkrijgen over allerlei onderwerpen.Zo organiseren wij voornamelijk voor jongeren, maar ook voor kinderen vanaf 7 jaar tal van activiteiten zoals sport en spelen, film -en quizavonden alsook culturele uitstappen en veel meer. Op educatief vlak proberen we jongeren bij te staan door o.a. huiswerk -en examenbegeleiding te voorzien, informatie te verstrekken rond verder studeren,…Dialoog, ontmoeting en samenwerking staan centraal in ons beleid en die hanteren we als uitgangspunten bij de uitvoering van onze activiteiten.Onze voornaamste doelstellingen zijn:

Iedereen die graag een bijdrage wil leveren aan onze samenleving is zeer welkom bij onze jeugdverenigingen.