ROOTS Vlaanderen

Spriiing vzw staat voor Initiëren, innoveren & inspireren binnen de jeugdsector.

Initiëren

Met ons jeugdorganisatie willen we opportuniteiten geven aan jongeren die het willen, aan jongeren die niet veel opportuniteiten krijgen in leven. Spring wilt de maatschappelijke kwetsbaarheid doorbreken en vertrekt hiervoor vanuit de noden van jongeren en spoort hen aan om zelf initiatieven op te zetten om ondernemingszin, persoonlijkheidsontplooiing en engagementzin aan te wakkeren.

Innoveren

Spring wilt daarnaast bijdragen tot een positief Europese identiteit waarin we elkaar vanzelfsprekend erkennen als medespelers van dezelfde ploeg, waarin solidariteit, intercultureel leren en non formeel leren hoog in vaandel wordt gedragen. Spring vzw ontwikkelt, publiceert en experimenteert daarom met nieuwe methodieken, instrumenten en vormingen.

Inspireren

Bovendien proberen we jongeren, partners en andere organisaties te inspireren om zo zelf ook aan de slag te gaan met onze resultaten voor een meer solidair en inclusief maatschappij.