ROOTS Vlaanderen

Jeugdhuis “Villa Caloes” wil in de eerste plaats jongeren bereiken die het moeilijker hebben om aan te sluiten bij wat er te beleven is in de stad. De jeugdwerking is opgestart voor en door jongeren waar maatschappelijke uitsluiting sterk speelt. De meeste jongeren komen uit gezinnen met veel sociale en financiële problemen. Deze jongeren ervaren vaak een tekort aan structuur. Jeugdhuis “Villa Caloes” wil meer dan 100 jongeren bereiken. De focus ligt op tieners en jongeren (12+) omdat net zij vaak buiten het aanbod vallen.Hiermee worden tieners en jongeren uit de buurt van de Abdijstraat, de Bosschaertstraat, de Boomsesteenweg en de zijstraten ervan bedoeld.

Het is de bedoeling om vooral te focussen op een doelgroep met een grote band met de onmiddellijke omgeving en de lokale context.Het jeugdhuis wordt getrokken door de vrijwilligers die niet de draagkracht hebben om meteen een antwoord te bieden op vraag van het hele kiel.Op drie verschillende luiken worden er activiteiten georganiseerd voor en door jongeren.Het eerste luik is instuif. We organiseren ontmoeting voor Kielse jongeren in Villa Caloes. Zo is er een tv, playstation, voetbaltafel en gezelschapsspelletjes. De jongeren kunnen elkaar ontmoeten voor een babbel of om iets te drinken en zich ’s winters te kunnen verwarmen.Hiernaast wordt er sportinstuif georganiseerd door en voor jongeren. Belangrijk is dat het wordt gedragen door de jongeren zelf. Zo creëren we een gevoel van inspraak en verantwoordelijkheid. Ontmoeting is een belangrijke functie van de sportinstuif. Deze sportinstuif is niet enkel een doel maar ook een middel voor andere doeleinden.

Eén van de doelstellingen is om jongeren op een laagdrempelige manier te kunnen bereiken en van daaruit met hen op zoek te gaan naar andere noden en verwachtingen.Het tweede luik omvat activiteiten zowel binnen- als buitenshuis zoals bezoeken aan steden of landen, kookavond, fifatoernooi, cinema, bowling enz.. Er kunnen projecten of grotere activiteiten opgezet worden met andere verenigingen.Voor het derde en laatste luik kunnen jongeren er terecht met al hun vragen over werk, financiën, studies en andere sociale problemen. Het is een initiatief voor en door jongeren en het wil een positief signaal geven naar de buurt en het beleid toe. Jongeren worden ondersteund op bredere maatschappelijke domeinen. Hiermee willen we jongeren sterker maken in hun competenties en talenten met het oog op het versterken van hun maatschappelijke positie.