ROOTS Vlaanderen

vzw JA is een jeugdorganisatie die volgende activiteiten organiseert:- tentoonstellingen en uitstappen organiseren om verschillende culturen te leren kennen en bekend te maken;- sportactiviteiten organiseren;- culturele activiteiten organiseren;- traject opzetten om vrijwilligers te rekruteren en te begeleiden;- studiebegeleiding;- vergaderingen, seminaries, conferenties en symposiums;- festiviteiten en gedenkdagen over belangrijke dagen en nachten