ROOTS Vlaanderen

Youth Unity Empowerment (YUE) is een jongerenorganisatie die het belang van mensenrechten in de kijker zet. Mensenrechten en gerechtigheid staan centraal in onze missie waarbij de jeugd in beweging komt. We willen positieve veranderingen vragen en maken op wereldwijde schaal. YUE streeft ernaar jongeren bewust te maken van hun fundamentele rechten. We willen hen betrekken bij activiteiten die instaan voor gerechtigheid en hen inspireren om actief deel te nemen in de strijd voor een rechtvaardigere wereld.

https://www.youthunityempowerment.com/