ROOTS Vlaanderen

Op 17 maart 2023 organiseerde Roots Vlaanderen een inspiratiedag. Deze dag was een moment voor jeugdwerkers, coördinatoren, beleidsmakers, onderzoekers, en iedereen die met jongeren werkt om de introductie van een nieuwe term bij te wonen: het Breed Jeugdwerk.

Met meer dan twintig jaar ervaring focust Roots vzw zich op het ondersteunen, begeleiden en vormen van jongeren, organisaties, en overheden. Roots fungeert als netwerkorganisatie tussen verschillende Vlaamse en Brusselse jeugdwerkingen. Met de introductie van deze nieuwe term willen we een stem geven aan diegenen die te weinig gehoord worden. We streven naar meer erkenning voor deze brede jeugdinitiatieven om zo het jeugdwerk inclusiever te maken.

Diverse initiatieven worden vaak ondergebracht in termen die de lading helemaal niet dekken, zoals zelforganisaties, burgerinitiatieven,… Dat zorgde ervoor dat vele van die initiatieven niet erkend of herkend werden. Onder de nieuwe term breed jeugdwerk kunnen alle organisaties zich thuis voelen. De term breed jeugdwerk is het resultaat van een boeiende oefening die Roots gemaakt heeft met de brede jeugdwerkingen die zij ondersteunt, om zo een nieuw en inspirerend verhaal te starten.  

Startend met een gezellig ontbijt kregen de aanwezigen de kans om coördinator Najim Kaldoun zijn persoonlijk traject binnen de organisatie te horen. Samen met gastheer Don Pandzou leidde hij deze dag in goede banen.

Tijdens de inspiratiedag vonden een viertal sessies plaats. Zo spraken Samir El Morabit (Algemeen Coördinator Saamo) en Filip Balthau (Algemeen Coördinator JES Antwerpen) onder andere over het belang van politiserend werken, een manier om de openbare ruimte te claimen. Zakayo Wandoloh deelde zijn persoonlijke ervaring binnen het jeugdwerk, en manieren om een gelijk speeldveld te creëren voor iedereen. Fatima Laoukili besprak etnische culturele diversiteit in het middenveld van Vlaanderen, en als laatste gaven Kris De Visscher en Abdou Ouchan een inspiratiesessie over diversiteit in het jeugdwerk, erbij horen en jezelf zijn voor jongeren met een migratieachtergrond.

Met deze inspiratiedag rijkt Roots een aantal waardevolle tools en belangrijke informatie uit aan iedereen actief in het jeugdwerkveld. Aan de hand van vragenrondes staken de sprekers de aanwezige jeugdwerkers een hart onder de riem, en konden verschillende organisaties toenadering zoeken om toekomstige samenwerkingen te bespreken.

De inspiratiesessies gaven de voorzet aan de panelgesprekken, met belangrijke figuren uit de jeugdwerkveld waaronder de voorzitters van de Brussels, Antwerpse en Gentse jeugdraden. De diverse panelleden, bestaande uit academici, professionals binnen het jeugdwerk, en beleidsmakers kwamen samen om topics zoals het status quo, inclusie binnen het jeugdwerk, en toekomstige veranderingen te bespreken. Kern van het verhaal: hoe maken we het jeugdwerk nog inclusiever?

Het doel van de inspiratiedag was om een aantal uitdagingen in kaart te brengen. De voorbije tien jaar is het jeugdwerk geconfronteerd geweest met veel uitdagingen, zeker als het gaat over het breedjeugdwerkverhaal. Erkend of herkend worden, financiering in het jeugdwerk zijn maar enkele van de drempels waarmee waardevolle organisaties mee geconfronteerd werden. Tot op heden is Roots vzw het enige breed jeugdwerk initiatief, omdat ze weigerden te geloven in het vrijblijvend zeggen van ‘dat komt wel’.

Er zijn veel momenten van de inspiratiedag die de aanwezigen nog lang zullen bijblijven, maar Najim Kaldoun zette de noot met een veelzeggende quote van Dirk De Wachter:

“Soms moet je eerst clashen om tot verbinding te komen.”