ROOTS Vlaanderen

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat we een nieuw “Erasmus+” project gestart zijn waarin we ondersteund worden door Jint vzw.

De impact van beleidsmakers en hun beslissingen op de jeugd zijn ons de laatste jaren niet ontgaan. De genomen maatregelen in de strijd tegen corona duwden jongeren in isolement van de buitenwereld, met als uitkomst ernstige gevolgen voor het mentaal welzijn. De meest kwetsbare jongeren werden het hardst getroffen gedurende deze crisis.

Om de stem van deze kwetsbare jongeren te vertegenwoordigen, is er nood aan een spreekbuis die beleidsmakers bereikt. Het is belangrijk om deze groep jeugdigen het gevoel te geven dat hun mening en ervaringen ertoe doen. En hen vooral een efficiënte manier te bieden om hun boodschap breed te verspreiden.

Sinds de start van de pandemie zit de digitalisering in de lift. Ook Roots kon niet ontsnappen aan het toegenomen tempo van de digitalisering. We beseffen dat het belangrijk is om in te zetten op vernieuwende communicatievormen voor het uitbouwen van ons bereik. Deze ambitie trachten we onder andere te bereiken door het realiseren van maandelijkse podcasts. In de podcast zal een kwetsbare jongere in dialoog gaan met een relevant mediafiguur, een beleidsmaker, een professor, een expert of een andere deskundige. Er zullen hedendaagse thema’s aan bod komen waarvoor onder andere de vooropgestelde Youth Goals zullen dienen als fundering en waarbij er ruimte zal zijn voor verdieping. Naast de 11 Europese Youth Goals zal er ook gekeken worden naar de leefwereld en de noden van de kwetsbare jongeren zelf, de actualiteit, terugkerende problemen binnen het lokale jeugdwerk, input verkregen door willekeurige bevragingen op straat en input verkregen via de online community om geschikte thema’s uit te kiezen voor een podcast.

Er is een creatieve en dynamische groep, bestaande uit 15 kwetsbare jongeren geselecteerd door Roots, om het volledige project te trekken. Samen vormen zij de redactie van De Jonge Wereld. Achter de schermen zijn deze jongeren alvast zeer hard aan de slag. Meer nieuws en gedetailleerde info volgt binnenkort !